thesprotiatv.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΘΕΣΠΡΩΤΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

¨ Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Υλικών Μηχανογράφησης και Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας  για ένα έτος ¨

Κοινοποίηση

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων)  για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Υλικών Μηχανογράφησης και Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας  για ένα έτος».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 75.339,78€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .  Η σύμβαση υποδιαιρείται τρία  τμήματα  ως εξής: 

Τμήμα Α: Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων, συνολικού ενδεικτικού π/υ 28.062,85€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Β: Υλικά μηχανογράφησης (γραφίτες, μελάνια κά), συνολικού ενδεικτικού π/υ 39.999,99€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Γ: Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Φωτοτυπικό χαρτί), συνολικού ενδεικτικού π/υ   7.276,94€ με ΦΠΑ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)  (α/α συστήματος 352642), όπου θα αναρτηθούν όλα τα έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)/ανά τμήμα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25η  Ιουνίου 2024, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κ. Αναστασία Γκιόκα, τηλέφωνο: 26653 61213, email: igoumen2@otenet.gr

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, για κάθε τμήμα.

Αρχεία Διαγωνισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένθετο Γεωργία: Συμμαχία των χωρών του νότου της ΕΕ μπροστά στις προκλήσεις του αγροτικού τομέα

Στήριξη Μωραΐτη για Κασσελάκη: «Θα τον κάνουν κομματάκια – Τι μπορεί να τον σώσει»

Τα σημεία του ΕΟΔΥ για δωρεάν rapid test την Πέμπτη 4 Απριλίου

Ηγουμενίτσα – Τροχαίο: προσπάθησε να αποφύγει ζώο και… (εικόνες)

Νέα Υόρκη: Τα social media αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον, δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς

Ποσό 4,1 εκατ. από την Περιφέρεια Ηπείρου για αρδευτικά έργα στην Ήπειρο